International
English language, informative prices are shown in euros
Magyarország
Magyar nyelvű oldal, az árak forintban vannak megjelenítve

PROMÓCIÓS KAMPÁNY SZABÁLYZATDenon Home - teszteld otthon 60 napig.1. § Általános rendelkezések
Ezek a rendeletek (a továbbiakban:"rendeletek") meghatározzák a"Denon Home - teszteld

otthon 60 napig!" (A továbbiakban:"Promóciós Akció") promóciós kampány szabályait.

 1. A promóció szervezője a Denon márka magyarországi forgalmazója, a Horn Distribution (HU)

  Kft., (cím: 1191 Budapest, Ady Endre út 28., Asz: 14849860-2-43) (a továbbiakban: Szervező).

 2. A promóciós tevékenység Magyarország területén érvényes.

 3. A promóciós tevékenység időtartama: 2020. május 01. és június 30. között (a továbbiakban: a

  promóciós időtartam).

  2. § A promóciós tevékenység célja

1. A promóció célja, hogy lehetővé tegye a Denon Home vásárlóinak, hogy megerősítsék a

technológiai szempontból összetett termék vásárlására vonatkozó döntésüket, teszteljék a terméket kényelmesen otthonukban és meghozzák a végső döntést, hogy megtartsák a terméket, vagy visszaadják azt az eladónak.

3. § A promócióban való résztvétel szabályai

 1. A promóciós akcióban (a továbbiakban: „résztvevő”) bármely olyan természetes személy részt

  vehet, aki a promóciós akció során helyhez kötött üzletből vagy online boltból vásárol bármely általa kiválasztott Denon Home hangszórót egy olyan hivatalos Denon kereskedőtől, amely szerepel a promóciós akcióban részt vevő kereskedők listáján.

 2. Csak három Denon termék közül lehet választani: Home 150, Home 250 és Home 350, a rendelkezésre álló két szín közül mindkettő - fehér vagy fekete - részt vesz a promócióban.

 3. Ez a promóció nem határoz meg részvételi feltételeket, illetve alkalmazott promóciós árat sem.

 4. A Denon Home termékek a promóciós akcióban részt vevő specialista kereskedők üzleteiben kaphatók, vagy kérésre a Szervezőtől megrendelhetők, a rendelkezésre állás függvényében.
  A promóciós akcióban részt vevő kereskedők listája elérhető a promóciós weboldalon, a Promóciós Akció Szabályzata elérhető a Promócióban részt vevő üzletekben, valamint a Szervező honlapján, a www.horndistribution.hu és a promóciós weboldalon a http://denon.eu/denonhome/60days/trial60d-hu.html címen.

 5. A vevőnek - a szokásosnál jóval hosszabb idő - 60 nap áll rendelkezésére a végleges döntés meghozatalára a vásárlás dátumától - a nyugtán, vagy a számlán feltüntetett időponttól - hogy megtartsa az eszközt, vagy visszaküldje azt az eladónak.

 6. Ha a vevő úgy döntött, hogy visszaküldi a terméket abba az üzletbe, vagy visszajuttatja az ahhoz internetes áruházhoz, ahol azt megvásárolta, akkor köteles azt saját költségén megtenni. A terméket eredeti és teljes, sérülésmentes csomagolásában, minden tartozékával együtt kell átadni, vagy elküldeni a kereskedőnek.

 7. A visszaküldött terméknek teljesen működőképesnek kell lennie, és a megfelelő használat szokásos jelein túl nem lehetnek rajta sérülések, szennyeződések, vagy karcolások jelei.

 8. Visszaküldés esetén az egyetlen formális követelmény az eladó által benyújtott lemondási okmány kitöltése a visszaküldés okának a lehető legpontosabb megadásával. A Denon-t és a hivatalos forgalmazót érdekli, hogy a termék mely tulajdonságai vagy azok hiánya határozták meg a visszaküldéssel kapcsolatos döntést.

 9. A saját termék visszavételi eljárásuktól függően minden bolt eltérő követelményeket állíthat fel, amelyekért a Denon és annak magyarországi forgalmazója nem tehető felelőssé.

 10. A promóciós kampány részeként a Szervező nem gyűjt személyes adatokat.

 11. A programhoz való csatlakozás egyúttal a program szabályzatának az elfogadását jelenti.

4. § Panaszkezelés

 1. A promóciós intézkedésnek a szabályokkal ellentétes végrehajtása esetén a résztvevőnek joga

  van panaszt benyújtani.

 2. A panaszt a promóciós intézkedés igénybevételétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

 3. A benyújtás és a megfontolás folyamatának megkönnyítése érdekében panaszt lehet

  benyújtani:
  a. e-mailben a horn@horn.eu email címen, vagy
  b. telefonon +36 (1) 347 0020 telefonszámon, vagy
  c. írásban a következő címre: Horn Distribution (HU) Kft., 1191 Budapest, Ady Endre út

  28.

 4. A panaszosnak nyilvánosságra kell hoznia adatait a panasz tartalmában annak érdekében, hogy

  kapcsolatba lehessen lépni vele a panasztételi eljárás eredményéről való tájékoztatás érdekében, és levelének tartalmaznia kell a panasz okát, a panasszal kapcsolatban támasztott igényét és a panaszt igazoló körülmények leírását.

 5. A panasztételi eljárás megkönnyítése érdekében a panaszosnak mellékelnie kell a panasz benyújtásakor a termék (ek) vásárlását igazoló számláról, vagy nyugtáról egy fénymásolatot vagy fotót.

 6. A panaszt a Szervező bírálja el. A panaszt benyújtó résztvevőt a kézhezvételtől számított 30 napon belül értesíti a Szervező a határozatáról.

 7. A panasz megoldásáról szóló információt a Résztvevő számára a panasz benyújtásának formájában vagy a Résztvevő és a Szervező közötti egyeztetett formában kell biztosítani.

 8. A Szervező a panaszban megadott személyes adatok kezelője.

 9. A Szervező kizárólag a panasztételi eljárás során kezeli a panaszt benyújtó résztvevő személyes

  adatait, a Szervezőre háruló jogi kötelezettség teljesítése során, melynek alapja a 2016/679 Európai Parlamenti Tanács (2016. április 27.) az egyének védelméről a személyes adatok feldolgozása során és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletek.

 10. Az adatok benyújtása önkéntes, de a panasz kezeléséhez azok megadása szükséges.

 11. A résztvevőnek joga van hozzáférni a személyes adataihoz, azok helyesbítéséhez, törléséhez

  vagy korlátozásához, joga van a tiltakozáshoz és az adatok hordozhatóságához.

 12. A résztvevőnek jogában áll panaszt benyújtani a személyes adatok feldolgozásáról az illetékes felügyeleti hatóságnál. A benyújtott személyes adatokat a Szervező a panasz megvitatásáig dolgozza fel, kivéve, ha az alkalmazandó törvények előírják a Szervező számára a személyes

  adatok hosszabb ideig történő tárolására vonatkozó kötelezettséget.

 13. A szolgáltatott személyes adatokat más szervezetek, különösen az IT-szolgáltatók

  rendelkezésére kell bocsátani, de csak olyan mértékben, amennyire szükséges annak a célnak az érdekében, amelyre szolgáltatták, a vonatkozó adatfeldolgozási szerződések alapján.

  5. § Záró rendelkezések

 1. A promóciós akció szabályzata elérhető a promóciós akcióban részt vevő üzletekben és a

  Szervező honlapján, a www.horndistribution.hu oldalon, valamint a promóciós weboldalon a

  következő címen: http://denon.eu/denonhome/60days/trial60d-hu.html

 2. A magyar törvények rendelkezéseit kell alkalmazni azokra az esetekre, amelyeket ezen

  rendelet nem szabályoz.

 3. A promócióval kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséből adódó minden vitát az illetékes

  közös bíróság rendezi.

  Dátum: 2020. május 1.