International
English language, informative prices are shown in euros
Magyarország
Magyar nyelvű oldal, az árak forintban vannak megjelenítve

PROMÓCIÓS KAMPÁNY SZABÁLYZATDenon Home - teszteld otthon 60 napig.1. § Általános rendelkezések
Ezek a rendeletek (a továbbiakban:"rendeletek") meghatározzák a"Denon Home - teszteld

otthon 60 napig!" (A továbbiakban:"Promóciós Akció") promóciós kampány szabályait.

 1. A promóció szervezője a Denon márka magyarországi forgalmazója, a Horn Distribution (HU)

  Kft., (cím: 1191 Budapest, Ady Endre út 28., Asz: 14849860-2-43) (a továbbiakban: Szervező).

 2. A promóciós tevékenység Magyarország területén érvényes.

 3. A promóciós tevékenység időtartama: 2020. május 01. és június 30. között (a továbbiakban: a

  promóciós időtartam).

  2. § A promóciós tevékenység célja

1. A promóció célja, hogy lehetővé tegye a Denon Home vásárlóinak, hogy megerősítsék a

technológiai szempontból összetett termék vásárlására vonatkozó döntésüket, teszteljék a terméket kényelmesen otthonukban és meghozzák a végső döntést, hogy megtartsák a terméket, vagy visszaadják azt az eladónak.

3. § A promócióban való résztvétel szabályai

 1. A promóciós akcióban (a továbbiakban: „résztvevő”) bármely olyan természetes személy részt

  vehet, aki a promóciós akció során helyhez kötött üzletből vagy online boltból vásárol bármely általa kiválasztott Denon Home hangszórót egy olyan hivatalos Denon kereskedőtől, amely szerepel a promóciós akcióban részt vevő kereskedők listáján.

 2. Csak három Denon termék közül lehet választani: Home 150, Home 250 és Home 350, a rendelkezésre álló két szín közül mindkettő - fehér vagy fekete - részt vesz a promócióban.

 3. Ez a promóció nem határoz meg részvételi feltételeket, illetve alkalmazott promóciós árat sem.

 4. A Denon Home termékek a promóciós akcióban részt vevő specialista kereskedők üzleteiben kaphatók, vagy kérésre a Szervezőtől megrendelhetők, a rendelkezésre állás függvényében.
  A promóciós akcióban részt vevő kereskedők listája elérhető a promóciós weboldalon, a Promóciós Akció Szabályzata elérhető a Promócióban részt vevő üzletekben, valamint a Szervező honlapján, a www.horndistribution.hu és a promóciós weboldalon a http://denon.eu/denonhome/60days/trial60d-hu.html címen.

 5. A vevőnek - a szokásosnál jóval hosszabb idő - 60 nap áll rendelkezésére a végleges döntés meghozatalára a vásárlás dátumától - a nyugtán, vagy a számlán feltüntetett időponttól - hogy megtartsa az eszközt, vagy visszaküldje azt az eladónak.

 6. Ha a vevő úgy döntött, hogy visszaküldi a terméket abba az üzletbe, vagy visszajuttatja az ahhoz internetes áruházhoz, ahol azt megvásárolta, akkor köteles azt saját költségén megtenni. A terméket eredeti és teljes, sérülésmentes csomagolásában, minden tartozékával együtt kell átadni, vagy elküldeni a kereskedőnek.

 7. A visszaküldött terméknek teljesen működőképesnek kell lennie, és a megfelelő használat szokásos jelein túl nem lehetnek rajta sérülések, szennyeződések, vagy karcolások jelei.

 8. Visszaküldés esetén az egyetlen formális követelmény az eladó által benyújtott lemondási okmány kitöltése a visszaküldés okának a lehető legpontosabb megadásával. A Denon-t és a hivatalos forgalmazót érdekli, hogy a termék mely tulajdonságai vagy azok hiánya határozták meg a visszaküldéssel kapcsolatos döntést.

 9. A saját termék visszavételi eljárásuktól függően minden bolt eltérő követelményeket állíthat fel, amelyekért a Denon és annak magyarországi forgalmazója nem tehető felelőssé.

 10. A promóciós kampány részeként a Szervező nem gyűjt személyes adatokat.

 11. A programhoz való csatlakozás egyúttal a program szabályzatának az elfogadását jelenti.

4. § Panaszkezelés

 1. A promóciós intézkedésnek a szabályokkal ellentétes végrehajtása esetén a résztvevőnek joga

  van panaszt benyújtani.

 2. A panaszt a promóciós intézkedés igénybevételétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

 3. A benyújtás és a megfontolás folyamatának megkönnyítése érdekében panaszt lehet

  benyújtani:
  a. e-mailben a horn@horn.eu email címen, vagy
  b. telefonon +36 (1) 347 0020 telefonszámon, vagy
  c. írásban a következő címre: Horn Distribution (HU) Kft., 1191 Budapest, Ady Endre út

  28.

 4. A panaszosnak nyilvánosságra kell hoznia adatait a panasz tartalmában annak érdekében, hogy

  kapcsolatba lehessen lépni vele a panasztételi eljárás eredményéről való tájékoztatás érdekében, és levelének tartalmaznia kell a panasz okát, a panasszal kapcsolatban támasztott igényét és a panaszt igazoló körülmények leírását.

 5. A panasztételi eljárás megkönnyítése érdekében a panaszosnak mellékelnie kell a panasz benyújtásakor a termék (ek) vásárlását igazoló számláról, vagy nyugtáról egy fénymásolatot vagy fotót.

 6. A panaszt a Szervező bírálja el. A panaszt benyújtó résztvevőt a kézhezvételtől számított 30 napon belül értesíti a Szervező a határozatáról.

 7. A panasz megoldásáról szóló információt a Résztvevő számára a panasz benyújtásának formájában vagy a Résztvevő és a Szervező közötti egyeztetett formában kell biztosítani.

 8. A Szervező a panaszban megadott személyes adatok kezelője.

 9. A Szervező kizárólag a panasztételi eljárás során kezeli a panaszt benyújtó résztvevő személyes

  adatait, a Szervezőre háruló jogi kötelezettség teljesítése során, melynek alapja a 2016/679 Európai Parlamenti Tanács (2016. április 27.) az egyének védelméről a személyes adatok feldolgozása során és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletek.

 10. Az adatok benyújtása önkéntes, de a panasz kezeléséhez azok megadása szükséges.

 11. A résztvevőnek joga van hozzáférni a személyes adataihoz, azok helyesbítéséhez, törléséhez

  vagy korlátozásához, joga van a tiltakozáshoz és az adatok hordozhatóságához.

 12. A résztvevőnek jogában áll panaszt benyújtani a személyes adatok feldolgozásáról az illetékes felügyeleti hatóságnál. A benyújtott személyes adatokat a Szervező a panasz megvitatásáig dolgozza fel, kivéve, ha az alkalmazandó törvények előírják a Szervező számára a személyes

  adatok hosszabb ideig történő tárolására vonatkozó kötelezettséget.

 13. A szolgáltatott személyes adatokat más szervezetek, különösen az IT-szolgáltatók

  rendelkezésére kell bocsátani, de csak olyan mértékben, amennyire szükséges annak a célnak az érdekében, amelyre szolgáltatták, a vonatkozó adatfeldolgozási szerződések alapján.

  5. § Záró rendelkezések

 1. A promóciós akció szabályzata elérhető a promóciós akcióban részt vevő üzletekben és a

  Szervező honlapján, a www.horndistribution.hu oldalon, valamint a promóciós weboldalon a

  következő címen: http://denon.eu/denonhome/60days/trial60d-hu.html

 2. A magyar törvények rendelkezéseit kell alkalmazni azokra az esetekre, amelyeket ezen

  rendelet nem szabályoz.

 3. A promócióval kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséből adódó minden vitát az illetékes

  közös bíróság rendezi.

  Dátum: 2020. május 1.

Welcome!

We have detected, that you’re visiting us from outside of Hungary. Would you like to visit our international website?
You can chage this settings at every time on the top of the page.